Natuurgeneeskundig therapeut Corry Timmermans

Mijn naam is Corry Timmermans. In dit stukje wil ik wat vertellen over mijn achtergrond en het tot stand komen van mijn natuurgeneeskundige praktijk.

Ik heb 13 jaar als verpleegkundige gewerkt bij diverse instellingen. Ik ben begonnen met de opleiding tot A-verpleegkundige in het ziekenhuis. Na mijn diplomering ben ik mij gaan specialiseren als kinderverpleegkundige en heb ik een kinderziekenhuis gewerkt. Na een opleiding tot verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg heb ik als wijkverpleegkundige gewerkt en later bij de medische opvang in diverse asielzoekerscentra. Door mijn werkervaringen ben ik anders gaan denken over ziekte en gezondheid. Ik realiseerde mij dat er zeer vele factoren van invloed zijn op het ontstaan van ziekten. ‘Bij toeval" kwam ik in contact met natuurgeneeskunde. De natuurgeneeskundige visie sprak mij erg aan en bevestigde mijn ervaringen.

Ik heb de opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut aan de Academie voor Natuurlijke Geneeswijzen in Meppel gevolgd (1996-2001). Het is een HBO-opleiding, waarbij ook medische kennis een belangrijke plaats inneemt. Tijdens de opleiding is mijn dochter geboren. Mijn nieuw verworven natuurgeneeskundige kennis kon ik gebruiken in haar opvoeding. Gezonde voeding is, voor mij een belangrijk onderwerp. Mijn afstudeerscriptie ging over gezonde voeding bij kinderen van 0-4 jaar.

In 2002 ben ik gestart met mijn natuurgeneeskundige praktijk Atalanta. Na een algemene start heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. Hier ligt mijn hart. Het is mooi om te zien hoe kinderen vaak snel reageren op natuurgeneeskundige behandelingen en weer lekker in hun vel komen te zitten. Bij de behandelingen richt ik mij niet alleen op het kind, maar ook op de ouders/verzorgers. Ouders en kinderen zijn nauw met elkaar verbonden. Het welzijn van het kind heeft invloed op het welzijn van de ouder en omgekeerd.