Bachbloesemtherapie

Wanneer?

Bachbloesems zijn extracten van bloesems die positief inwerken op negatieve gemoedsstemmingen en emotionele problemen. Er zijn 38 verschillende Bachbloesems die elk op een specifieke emotie, stemming of persoonlijkheid werkzaam zijn, zoals: verdriet, angst, eenzaamheid, onzekerheid, faalangst, depressieve gevoelens etc.

Bachbloesems kunnen in veel situaties worden toegepast. Een voorbeeld is bedplassen bij kinderen. Bepaalde angsten kunnen hier een rol bij spelen. Bachbloesems die werkzaam zijn op angsten kunnen dan ingezet worden en zorgen voor een innerlijk herstel, zodat het kind anders met de angsten om kan gaan. Door dit effect zal het bedplassen verminderen of verdwijnen.

Bachbloesems kunnen altijd ingezet worden. Bij jong en oud, bij grote en kleine problemen en in combinatie met elke andere behandeling of medicijngebruik. Het ondersteunt het genezingsproces in positieve zin.  

Hoe werkt het?

Je psychische gesteldheid heeft een grote invloed op je gezondheid en welbevinden. Bachbloesems herstellen het innerlijk evenwicht waardoor het lichaam de kans krijgt aan de eigen genezing te beginnen.      

Door middel van een gesprek en/of intu├»tief pakken kiezen we bloesems uit. De uitgekozen bloesemextracten worden met elkaar gemengd in een druppelflesje.  

De duur

Gedurende 3 weken wordt een klaargemaakt flesje gebruikt, 2 weken daarna wordt bekeken wat het resultaat is en zal er zonodig een vervolg plaatsvinden.