Baunscheidt-therapie

Wanneer?

Een Baunscheidt behandeling werkt zeer gunstig bij acute en chronische (zenuw)ontstekingen en bij pijn. Vooral bij slijmbeursontstekingen, overbelasting van spieren, gewrichten of pezen worden gunstige resultaten gezien. 

Een wespenallergie is een contra indicatie.  

Hoe werkt het?

Het Baunscheidt apparaat bevat 33 naaldjes die oppervlakkig in de huid worden gebracht, zodat er kleine openingen ontstaan. Je krijgt het effect alsof je door brandnetels bent geprikt: er ontstaan kortdurend kleine bultjes en de huid geeft een jeuk reactie. Na het aanbrengen van de openingen wordt de Baunscheidt-olie aangebacht.

Het is een prikkeltherapie waarop het lichaam reageert. Er ontstaat een verbeterde bloed- en lymfestroom, waardoor een betere aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof ontstaat en een versnelde afvoer van afvalstoffen. Het hormoonsysteem, het zenuwstelsel en de stofwisseling reageren hier ook gunstig op. 

De duur

De behandeling wordt na 10 tot 14 dagen herhaald. Het totaal aantal behandelingen is afhankelijk van het resultaat van de behandeling en wordt elke keer geevalueerd. Chronische klachten hebben vaker meer tijd nodig tot herstel dan acute klachten.