Kindercoaching

Kindercoaching is het ondersteunen van kinderen en hun ouders in het omgaan met en oplossen van problemen die zij ervaren. Kindercoaching is een paar stappen meelopen met kind en ouders, meekijken en af en toe op de schouder tikken om te wijzen op zijwegen die mogelijk genomen kunnen worden. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Afgestemd op de leeftijd van het kind kijken we wat en wie er ingezet kan worden om een doel te bereiken. In mijn praktijk zet ik hierbij niet alleen natuurgeneeskundige behandelingen in, maar maak ik ook gebruik van diverse coachingstechnieken. Bij kinderen zal dit vaak in spelvorm gebeuren.

In de kindercoaching werk ik graag oplossingsgericht. De aandacht wordt hierbij verlegd van probleem naar mogelijkheden en vaardigheden. Kinderen en ouders krijgen hierdoor weer grip op de situatie en zijn in staat om in oplossingen te denken in plaats van in problemen. De methode Kids' Skills (kinder vaardigheden) vormt de basis van deze methode.    

De basisopleiding tot kindercoach heb ik in oktober 2010 afgerond. De vervolgopleiding oplossingsgericht werken in maart 2011. Beide opleidingen heb ik gevolgd bij Tea Adema: www.opleidingtotkindercoach.nl .